en-US nb-NO

FB1860

Viktige datoer 2018

Søndag 15. april 2018 Vinterhavn stenger
Søndag 22. april 2018 Sommerhavn åpner
Torsdag  3. mai 2018 Ruskendugnad
Lørdag 20. oktober 2018 Sommerhavn stenger
Søndag 21. oktober 2018 Vinterhavn åpner

Havna i Frognerkilen

Sommerhavn
I et moderne havneanlegg har vi ca. 800 båtplasser fordelt på 9 brygger. I sommersesongen er det rift om plassene. Det er betalt innskudd for samtlige av plassene, men noen av innskuddshaverne er periodisk uten båt og dermed har vi hvert år noen plasser til utleie, til medlemmer uten innskudd. Tildeling av havneplass skjer etter ansiennitet.

Vinterhavn
Fem av bryggene benyttes som vinterhavn, med bobleanlegg. Tildeling av plass i vinterhavna skjer etter samme retningslinjer som for sommerhavna.

Havnevakta
I sommersesongen har vi ansatte som betjener havna på dagtid. Alle som er tildelt havneplass må ta sin nattevakt en gang i sesongen. I vintersesongen benytter vi innleid vaktselskap.

Dugnader
Hver høst og vår gjennomføres det dugnader i havna.

Gjestehavn
I Oslo er det alltid mangel på plass for gjestebåter. Alle småbåthavnene blir dermed også en del av gjestehavnen i hovedstaden. Selv om vi ikke har permanente gjesteplasser er det hvert år ledige plasser som blir benyttet. Antallet er begrenset. Pris for gjesteplass er kr. 250,- pr. døgn.
Havna har også anlegg for tømming av septiktank. 

Dugnad havna 9 mai 2015