Nyheter

Nyhetskalender

Nyheter

Nattevakt i havna 2020

Mange har allerede lagt merke til at vi som forening i sommer har et innleid vekterselskap som går nattevakter i havna. Vi har valgt å gjøre dette for finne ut hvordan eksternt vaktholdet kan fungere operativt og ikke minst administrativt for foreningen. Vi er klar over at flere ønsker å gå nattevakt i havnen av flere årsaker og må ovenfor de som ønsker dette beklage at det ikke lar seg kombinere i sommer. Så vil styret evaluere ordningen til høsten for å se om dette er en ordning vi ønsker at skal fortsette med. 

I vurderingen er det flere faktorer som er hensyntatt, sikkerhet, profesjonalitet, administrativt belastning og ikke minst økonomi for foreningen. Alle disse har vært vurdert og styret har funnet at dette var en løsning vi ønsket å prøve ut.

Har du spørsmål rundt dette eller andre saker kan du treffe meg på tramstad@gmail.com

Trond Ramstad
Styreleder FB-1860