Nyheter

Nyhetskalender

Nyheter

Baugmerker festes i år av foreningen

Når årets baugmerker er klare vil foreningen sette de på alle båter i havnen. 

Har du behov for ekstra merke kan du kontakte oss i vår åpningstid, etter at du har fått første merke påsatt.