Nyheter

Nyhetskalender

Nyheter

Hjelp oss å ta opp kampen mot rasering av båtplasser i Oslo!

Hei kjære båtvenner, som dere har fått med dere – enten på møtet hos FB1860 eller gjennom email/våre nettsider er vi i full gang med å mobilisere motstanden mot fjerning av båt- og opplagsplasser i Bestumkilen, som antagelig bare er starten på en rasering av plasser i hele Indre Oslofjord. Hva er Oslo uten båtliv? Og tenk bare på den fantastiske helsegevinsten båt og båtliv gir oss!
Det gjelder ikke bare oss som er så heldige å ha båt – men for alle som kanskje blir invitert på båttur en gang i blant – eller som rett og slett synes det er hyggelig med litt båtliv på fjorden. Argumentene er mange – og disse må vi få frem – og vi må stå samlet bak. Vi vil også kontakte alle båtforeningene vi finner kontaktadresser på langs fjorden, men vær så snill å send denne emailen til de dere vet om, for dette budskapet kan ikke gjentas for ofte!
 
Arbeidsgruppen som ble nedsatt den 30.1 har hatt sitt første møte og vi samler nå inn det totale antall medlemmer i hver båtforening for å vise hvor mange vi egentlig er. Dette gjelder ikke bare de som ble invitert på møtet den 30.1, men til alle båtforeningene i fjorden som vi klarer å skaffe emailadresser til.
 
Det er allerede en underskriftskampanje/et innbyggerforslag ute, initiert av Trond Ramstad i FB-1860 – og vi velger å bruke denne videre, både fordi vi har dårlig tid før beslutningene tas i Oslo kommune, samtidig som den allerede tar av på nett og i sosiale medier.
 
Vi ber dere derfor spre den til alle medlemmene deres, samtidig som dere ber de om å spre den videre til alle de kjenner! De behøver, som sagt, ikke ha båt for å signere! Det som er et problem er at innbyggerforslag kun gjelder de som er bosatt i angjeldende kommune, men de fleste båtforeninger har mange medlemmer bosatt utenfor Oslo. Vi har bedt om hjelp til å løse dette, og har fått ett råd av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, som eier Min Sak. Siden vi ikke har noen tid å miste, bruker vi dette. Se artikkel: https://knbf.no/nyheter/item/kjemper-for-oslos-batliv med informasjon. Spre lenken til artikkelen, og der finner dere også lenke til underskriftskampanjen https://minsak.no/sak/2037.  og ytterligere forklaring.
Det flere av oss har oppdaget, er at du får en melding om at du allerede har signert når du henter den opp på mobiltelefonen, men det er bare å scrolle seg nedover og signere. Dette er en «bug» vi ikke får gjort noe med, men som ligger sentralt.
 
Da håper vi dere står sammen med oss i sjøslaget om å bevare båt- og opplagsplasser!
 
God helg med mantraet: spre og del budskapet for å få størst mulig oppslutning!
På vegne av arbeidsgruppen:
Heidi Nesttun Sunde
Med vennlig hilsen
Heidi Nesttun Sunde

Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF)
Frydenbergveien 46 b
0575 OSLO
Tlf.:        22 35 68 00
E-post: 
heidi@knbf.no
Web:     www.knbf.no