Nyheter

Nyhetskalender

Nyheter

Søknad om plass til kajakk

Vi har noen få kajakkplasser og fra kommende sesong søkes det om plass til kajakk som til øvrige båter. Samarbeidet med OF er avsluttet. Kajakk registreres under båtdetaljer som kajakk alle typer. Tildeling vil skje etter ansiennitet. De som hadde kajakkplass i 2019 vil få plass også i 2020 men må bekrefte fortsatt ønske om plass ved å søke på vanlig måte via min side.