Nyheter

Nyhetskalender

Nyheter

Du kan nå søke om plass i sommerhavn 2020

Vi har åpnet for søknad om plass i sommerhavn - medlemmer med medlemsnummer inntil 215999 iviteres til å søke. Dette er ikke en garanti for plass. Det skal søkes via "min side" og søknadsfrist er 15. februar. Søknader etter denne dato vil bli satt på venteliste.