Nyheter

Nyhetskalender

Nyheter

Medlemskontingent 2020 er fakturert

For de som ikke har avtale om efaktura sendes den via epost - faktura vil i alle tilfeller fremkomme på "min side". Husk at medlemskontingent må være registrert innbetalt før adgang til søknad om sommerhavn kan gis - riktig kontonummer og kid er dermed vesentlig. Informasjon vil bli gitt når vi åpner for søknader.