Nyheter

Nyhetskalender

Nyheter

Områderegulering på Sjølyst - høringsfrist 6. januar 2020!

I forbindelse med områdereguleringen på Sjølyst ligger hele saken ute for innsyn og med mulighet til å sende inn merknader til reguleringen.
Det er høringsfrist 6. januar 2020, så hvis man ønsker å gi sitt innspill må det gjøres innen fristen.