Nyheter

Nyhetskalender

Nyheter

Forslag til årsmøtet må være styret i hende innen 1.januar

Forslag sendes pr. epost til fb1860@fb1860.no, husk å oppgi fullt navn og medlemsnummer. Se vedtektene §11 for ytterligere informasjon.