FB1860

KURS 2019

BRUK AV MASTEKRAN 5.sept 2019
 

BÅTFØRERPRØVEN 2019
Kurs i regi av TRYGGOMBORD er avholdt

i vårt klubbhus Prinsen, Frognerstranda 6. 
Medlemmer av FB-1860 har prioritet til plass på kursene, dersom familiemedlemmer ønsker å delta kan de settes på venteliste og vil bli tilbudt plass dersom det er ledig. 
Blir det stor pågang vil vi vurdere å sette opp flere kurs. 
Informasjon og påmelding

 

Viktige datoer 2019

Søndag 14. april 2019 Vinterhavn stenger
Søndag 21. april 2019 Sommerhavn åpner
Tirsdag  7. mai 2019 Ruskendugnad
Tirsdag 27. august 2019 Båtpolitisk debattmøte
Lørdag  7. september 2019 Oustøyaregatta
Lørdag 14. september 2019 Krabbefest Oustøya
Lørdag 19. oktober 2019 Sommerhavn stenger
Søndag 20. oktober 2019 Vinterhavn åpner

 

Havna i Frognerkilen

Sommerhavn
I et moderne havneanlegg har vi ca. 800 båtplasser fordelt på 9 brygger. I sommersesongen er det rift om plassene. Det er betalt innskudd for samtlige av plassene, men noen av innskuddshaverne er periodisk uten båt og dermed har vi hvert år noen plasser til utleie, til medlemmer uten innskudd. Tildeling av havneplass skjer etter ansiennitet.

Vinterhavn
Fem av bryggene benyttes som vinterhavn, med bobleanlegg. Tildeling av plass i vinterhavna skjer etter samme retningslinjer som for sommerhavna.

Havnevakta
I sommersesongen har vi ansatte som betjener havna på dagtid og et innleid vekterselskap som går nattevakter. 

Dugnader
Hver høst og vår gjennomføres det dugnader i havna.

Gjestehavn
I Oslo er det alltid mangel på plass for gjestebåter. Alle småbåthavnene blir dermed også en del av gjestehavnen i hovedstaden. Selv om vi ikke har permanente gjesteplasser er det hvert år ledige plasser som blir benyttet. Antallet er begrenset. Pris for gjesteplass er kr 250,- pr. døgn for båter med lengde under 10meter. Båter med lengde over 10meter betaler kr 300,-/døgn.
Havna har også anlegg for tømming av septiktank.