Bli medlem

Medlemskap i FB1860

Søknad
Ved mottak av søknad utsendes automatisk informasjon om betalingsdetaljer.
Medlemsnummer og påloggingsinfo til "min side" sendes når innbetalt gebyr og kontingent er registrert mottatt. Dette kan ta litt tid.
Får du feilmelding? Sjekk at fødselsdato er registrert i korrekt format og at alle obligatoriske felt er fylt ut/huket av.

Medlemskontingent
Kr. 450,- pr. år.
Juniorer, kr. 200,- pr. år. (t.o.m. det året det fylles 18)
Innmelding kr. 250,-

Frognerkilen Seilforening
Medlemskap forutsetter gyldig medlemskap i FB-1860
Kontingent kr. 180,- innbetales separat til egen konto

Båtplass sommer
Søkerrunde gjennomføres hver vår, ledige plasser tildeles søkere etter ansiennitet og båttype. Vi har for tiden lang ventetid på plass i sommerhavn. (ca 9 år)
For båt som kan stå på henger kan det være plass på opplagstomten på Sjølyst, uten ventetid.

Vinteropplag
Det må påregnes ca 1 års ventetid for opplag på land eller boblehavn

Båt
Maks total båtlengde i våre anlegg er 12m. Total båtlengde inkluderer ev. badeplattform, baugspryd, daviter o.l. Alle båter mellom 11 og 12 m total lengde vil bli vurdert mht lengde, bredde, deplasement osv.

Bli medlem

Søknad om medlemskap
Undertegnede søker herved om medlemskap i
Frognerkilens Båtforening av 1860
Fornavn *
Etternavn *
Kjønn *
Fødselsdato *
Adresse *
Postnummer/Poststed *
Tlf. Privat
Tlf. Arbeid
Mobiltlf: *
E-mail adresse *
Dato
*